Lưu trữ Tuyển dụng - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

Vacancies Workplace Number Expiration date
Trưởng phòng tổ chức nhân sự Thành phố Thanh Hóa 1 28/02/2022
Kế toán trưởng Thành phố Thanh Hóa 1 28/02/2022
Kế toán tổng hợp Thành phố Thanh Hóa 1 28/02/2022
Nhân viên bán hàng Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Sơn La. 9 15/09/2021
Trưởng vùng bán hàng phân bón các tỉnh phía Bắc Phía Bắc 1 15/09/2021
Chuyên viên nghiên cứu – kỹ thuật Thanh Hóa 1 15/09/2021
Nhân viên marketing – truyền thông Thanh Hóa 1 15/09/2021