Lưu trữ Tuyển dụng - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

Vacancies Workplace Number Expiration date
TRƯỞNG VÙNG KINH DOANH Miền Bắc 3 30/08/2020
PHỤ TRÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ Thanh Hóa 1 30/08/2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang. 14 30/08/2020
NHÂN VIÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT Thanh Hóa 1 30/08/2020
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Thanh Hóa 2 30/08/2020