Lưu trữ Tuyển dụng - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Nhân viên bán hàng Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Sơn La. 9 15/09/2021
Trưởng vùng bán hàng phân bón các tỉnh phía Bắc Phía Bắc 1 15/09/2021
Chuyên viên nghiên cứu – kỹ thuật Thanh Hóa 1 15/09/2021
Nhân viên marketing – truyền thông Thanh Hóa 1 15/09/2021
Phụ trách tổ chức nhân sự Thanh Hóa 1 15/09/2021