Tổng quan - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

Giới thiệu

Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị được thành lập vào năm 2008. Là công ty liên doanh với nước ngoài, sản xuất trên dây chuyền công nghệ sản xuất của Nhật Bản.

Tìm hiểu thêm

 

Sơ đồ tổ chức

 

Tìm hiểu thêm

Đoàn thể thư viện

 

Tìm hiểu thêm