Là một trong những Công ty hàng đầu về sản xuất, kinh doanh phân bón phục vụ tốt nhất cho nền nông nghiệp Việt Nam và xuất khẩu.