SIÊU CỦ QUẢ - Phân bón Hữu Nghị - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

SIÊU CỦ QUẢ – Phân bón Hữu Nghị

Price: 530,000 đ

Thành phần dinh dưỡng

+ Đạm (Nts): 13%

+ Lân (P2O5): 13%

+ Kali (K2O): 18% (100% Kalisulphate)

 

+ TE: Ca, Mg, S, Si, Bo, Cu, Zn,…..

Phân bón SIÊU CỦ QUẢ chứa hàm lượng dinh dưỡng các chất Đạm (N), Lân (P2O5), Kali (K2O) có tỷ lệ cao và đặc biệt loại phân này có sử dụng nguyên liệu 100% Kalisulphate phù hợp để trồng các loại rau, củ và cây ăn quả.

Additional information

Weight 25 kg

Công dụng:
– Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng nuôi cây.
– Giúp cây hấp thụ tối đa dưỡng chất từ đất và phân bón.
– Dưỡng lá, dưỡng cây, dưỡng rễ, kích thích bộ rễ phát triển
– Kích thích nẩy mầm hạt, tăng sự phát triển của bộ rễ.
– Kích ra hoa, chống rụng hoa và trái non, tăng đậu trái.
– Nuôi dưỡng (hoa, quả, củ, hạt), hoa to đẹp, lâu tàn, quả và củ to chắc ruột, màu sắc đẹp, ngon ngọt, hạt lúa chắc mẫy, vàng sáng.
– Tăng khả năng tạo củ – quả hữu hiệu, tăng số lượng củ – quả non.
– Tăng cường quang hợp; dưỡng củ – quả, tăng chất lượng củ.
– Giúp tạo củ – quả; củ – quả to, lớn, nặng cân.
– Hạn chế thối, nứt củ – quả.
– Giúp cây trồng tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết và môi trường.

Sử dụng bón cho các loại cây trồng như sau:
1. Cây sầu riêng: Bón 1 – 2 kg/lần/cây
Bón sau khi đậu trái 6 – 8 tuần.
Bón trước khi thu hoạch 30 – 45 ngày.
2. Cây thanh long: Bón 0.4 – 0.7 kg/cây/lần
Bón nuôi trái.
Bón trước khi thu hoạch 30 – 45 ngày.
3. Cây ăn quả: Bón 0.5 – 2 kg/cây/lần
Bón vào cuối mùa vụ hoặc trước thu hoạch 30 – 45 ngày.
4. Các loại rau lấy củ: Bón 20 – 30 kg/1000m2
Bón thúc đợt 1: 3 – 5 ngày sau khi trồng.
Bón thúc đợt 2: trước khi ra hoa 15 ngày.
Bón thúc đợt 3: trước khi thu hoạch 15 – 20 ngày.
5. Các loại rau lấy quả: Bón 20 – 30 kg/1000m2
Bón thúc đợt 1: 3 – 5 ngày sau khi trồng.
Bón thúc đợt 2: trước khi ra hoa 15 ngày.
Bón thúc đợt 3: trước khi thu hoạch 15 – 20 ngày.
6. Chanh: Bón 0.2 – 0.5 kg/cây/lần
Bón vào các giai đoạn phát triển của cây chanh
7. Cà phê, ca cao, mắc ca: Bón 40 – 50 kg/1000m2
Bón vào các giai đoạn phát triển của cao su.
8. Hồ tiêu: Bón 0.2 – 0.3 kg/nọc/lần
Bón vào các giai đoạn phát triển của Hồ tiêu.
9. Chuối: Bón 0.5 – 2 kg/cây/lần
Bón vào các giai đoạn phát triển của cây chuối.
10. Nho: Bón 0.5 – 2 kg/cây/lần
Bón vào các giai đoạn phát triển của Nho.