ONG ĐỎ 1.2 - Phân bón Hữu Nghị - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

ONG ĐỎ 1.2 – Phân bón Hữu Nghị

Giá: 185,000 đ

Thành phần dinh dưỡng:
– Đạm tổng số (Nts): 8%;
– Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;
– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%;
– Lưu huỳnh (S): 2%;
– Sắt (Fe): 50ppm.

Additional information

Weight 25 kg

Bón tốt cho các loại cây trồng trên các vùng đất, tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận. Ngoài ra còn duy trì và cải tạo độ phì nhiêu của đất.
– Siêu bật chồi
– Lá xanh, nhánh khỏe
– Cứng cây

Bón cho cây
+ 12 – 40 kg/sào 360m2/lần.
+ 15 – 55 kg/sào 500m2/lần.
+ Bón 300 – 1000kg/ha/lần;