FANICA - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

FANICA

Price: 375,000 đ

Bao: 25kg.

Thành phần dinh dưỡng:
Đạm tổng số (Nts): 15.5%
Cacium Oxide (CaO): 26%
Boron (Bo): 0.1 – 0.3%
TE: Ca, Mg, S, Si, Bo, Cu, Zn,…..

Additional information

Weight 25 kg

Cung cấp cho cây Canxi và Nitơ. Ca là yếu tố dinh dưỡng rất cần cho cây, giúp cây khỏe thân to, cứng chắc, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, khắc phục các hiện tượng thiếu canxi, phát triển rễ dài, phân nhánh, giúp cây ăn nhiều phân, diệt rong rêu.

1. Cây lương thực: 50 – 70 kg/ha/lần, bón lót và bón thúc 1 lần vào giai đoạn phát triển thân, lá.
2. Cây rau màu: 50 – 150 kg/ha/lần, bón thúc vào giai đoạn sinh trưởng và sau khi đậu trái
3. Cây ăn quả: 50 – 200 g/cây/lần, bón định kỳ 1 tháng/lần, bón tập trung vào giai đoạn đậu trái và sau thi hoạch
4. Cây công nghiệp: 50 – 150 kg/ha/lần, bón 3 lần/năm vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

Có thể hòa 40 – 50g/bình 16 – 18 lít, 400 – 500 g/phuy 200 lít phun lên cây hoặc tưới định kỳ 10 – 15 ngày/lần cho đến khi thu hoạch