ĐẠM BIO SMART - Phân bón Hữu Nghị - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

ĐẠM BIO SMART – Phân bón Hữu Nghị

Price: Contact

SIÊU RA RỄ

Thành phần:

– Đạm, lưu huỳnh: 40.5%

– Trung vi lương: Ca, Mg, S, Si,…..

– Hoạt chất chống thất thoát phân bón.

– Sử dụng để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng giúp cây trồng sinh trưởng nhanh và phát triển mạnh.

– Đạm giúp thúc đẩy quá trình phân cành, đẻ nhánh, khả năng quang hợp mạnh nhờ kích thích lá to, góp phần làm tăng năng suất cây trồng.

– Cung cấp đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng bổ sung cho sự phát triển

– Chống thất thoát phân bón, tăng hiệu quả sử dụng, hạn chế bay hơi, rửa trôi

– Tăng khả năng hấp thụ phân bón

– Nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.