BATORGANIC - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

BATORGANIC

Giá: 300,000 đ

Danh mục:

Thành phần dinh dưỡng:

– Hữu cơ: 70%

– N – P2O5 – K2O: 4% – 2.2% -2.5%

– Axit Humic:3%

– Axit Fulvic: 2%

– TE: Ca, Mg, S, Si, Bo, Cu, Zn,…..

Additional information

Weight 25 kg

Dùng bón lót, bón gốc, bón thúc cho tất cả các loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản

– Cây lương thực: bón 400 kg/ha/lần, bón lót vùng gốc trước khi gieo (sạ) và bón thúc đợt 1.

– Cây rau, màu, hoa: bón 500 kg/ha/lần, bón lót vùng gốc trước khi gieo (trồng) và bón thúc đợt 1.

– Cây ăn trái: bón 1000 kg/ha/lần, bón vùng gốc 2 lần/vụ sau tỉa cành tạo tán vào đầu mùa mưa.

– Cây công nghiệp: bón 1 – 2 kg/cây/lần, bón vùng gốc đầu và cuối mùa mưa