BATORGANIC - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

BATORGANIC

Giá: Liên hệ

Thành phần dinh dưỡng:
- Hữu cơ: 70%
- N - P2O5 - K2O: 4% - 2.2% -2.5%
- Axit Humic:3%
- Axit Fulvic: 2%
- TE: Ca, Mg, S, Si, Bo, Cu, Zn,…..

 

Danh mục:

Dùng bón lót, bón gốc, bón thúc cho tất cả các loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản

– Cây lương thực: bón 400 kg/ha/lần, bón lót vùng gốc trước khi gieo (sạ) và bón thúc đợt 1.

– Cây rau, màu, hoa: bón 500 kg/ha/lần, bón lót vùng gốc trước khi gieo (trồng) và bón thúc đợt 1.

– Cây ăn trái: bón 1000 kg/ha/lần, bón vùng gốc 2 lần/vụ sau tỉa cành tạo tán vào đầu mùa mưa.

– Cây công nghiệp: bón 1 – 2 kg/cây/lần, bón vùng gốc đầu và cuối mùa mưa