Lưu trữ Chuyện nhà nông - Page 3 of 3 - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

18

04/2019

Vì sao cần bón phân cho cây trồng?

Vì sao cần bón phân cho cây trồng? Cây trồng muốn sinh trưởng và phát triển cần được bổ sung...

27

03/2019

NGUYÊN TẮC “4 ĐÚNG” TRONG SỬ DỤNG PHÂN BÓN

Đúng loại: – Sử dụng đúng loại phân mà cây trồng yêu cầu và phù hợp với từng loại đất....