Lưu trữ Agriculture news - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

27

03/2020

Trong khó khăn, nông nghiệp là trụ đỡ

Giá lúa đang có lợi cho nông dân, trong bối cảnh các ngành nghề khác bị đình trệ vì dịch...

10

03/2020

Dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 – 16/3) Các tỉnh phía Bắc hướng dẫn nông...

02

08/2019

Lao động nông thôn: Cần nâng cao kỹ năng cho một lực lượng dồi dào

(Nguồn: chinhphu.vn, 16:04, 01/08/2019) Kỹ năng của lao động nông thôn là rào cản lớn nhất khi chuyển đổi ngành nghề...