Lưu trữ Agricultural information - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

Bón phân NPK cho cây ớt đạt năng suất cao nhất?

25

09/2023

Cách bón phân NPK cho ớt để đạt năng suất cao nhất?

Cách bón phân NPK cho ớt để đạt năng suất cao nhất? Cây ớt là một loại rau gia vị...

Phân bón lót và phân bón thúc cho cây sắn

22

09/2023

Phân bón cho cây sắn “mắn củ” trên đất nghèo dinh dưỡng!

Phân bón cho cây sắn “mắn củ” trên đất nghèo dinh dưỡng! Sắn hay khoai mì là giống chịu hạn...

Cách bón phân cho cây vải năng suất nhất

20

09/2023

Cách bón phân cho vải năng suất nhất

Cách bón phân cho vải năng suất nhất Vải thiều được xem là giải pháp tăng trưởng kinh tế chính...

Bón phân cho cây cao su giai đoạn khai thác mủ

16

09/2023

Quy trình bón phân cho cao su giai đoạn khai thác mủ

Quy trình bón phân cho cao su giai đoạn khai thác mủ Khác với các loại cây thu hoạch hoa,...

Bón phân cho cây điều năng suất cao

15

09/2023

Kỹ thuật bón phân cho cây điều năng suất nhất

Kỹ thuật bón phân cho cây điều năng suất nhất Cây điều tuy dễ trồng nhưng năng suất hạt điều...

Phân bón cho cây hồ tiêu đạt năng suất cao

15

09/2023

Kỹ thuật bón phân cho hồ tiêu – chăm sóc hồ tiêu theo giai đoạn

Kỹ thuật bón phân cho hồ tiêu – chăm sóc hồ tiêu theo giai đoạn Dưới đây là chu kỳ...

Bón phân cho cây cao su giai đoạn khai thác mủ

14

09/2023

Quy trình bón phân cho cây cao su giai đoạn khai thác mủ

Quy trình bón phân cho cây cao su giai đoạn khai thác mủ Khác với các loại cây thu hoạch...

Phân bón cho cây hồ tiêu đạt năng suất cao

13

09/2023

Kỹ thuật bón phân cho cây hồ tiêu – chăm sóc hồ tiêu theo giai đoạn

Kỹ thuật bón phân cho hồ tiêu – chăm sóc hồ tiêu theo giai đoạn Dưới đây là chu kỳ...

Bón phân cho cây điều năng suất cao

11

09/2023

Kỹ thuật bón phân cho cây điều năng suất nhất

Kỹ thuật bón phân cho cây điều năng suất nhất Cây điều tuy dễ trồng nhưng năng suất hạt điều...

Cách bón phân cho cây vải năng suất nhất

26

03/2023

Cách bón phân cho cây vải năng suất nhất

Cách bón phân cho cây vải năng suất nhất Vải thiều được xem là giải pháp tăng trưởng kinh tế...